ΚΕ.Δ.Δ.Υ Αρκαδίας

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ είναι μια δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που λειτουργεί σε κάθε νομό της χώρας και στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση, αντιμετώπιση και υποστήριξη των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ηλικία 4-22 ετών