ΚΕ.Δ.Δ.Υ Αρκαδίας

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ είναι μια δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που λειτουργεί σε κάθε νομό της χώρας και στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση, αντιμετώπιση και υποστήριξη των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ηλικία 4-22 ετών

Νομοθεσία

Νομοθεσία

Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις (Ν.2817/2000)

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ν.3699/2008)

Παράλληλη Στήριξη

Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ

Νόμος 4186

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου